Giải Đấu Liên Phòng Máy Tuyên quang

Thành phố: Tuyên quang
Địa điểm thi đấu: Tuyên quang
thời kì thi đấu: 08 giờ ngày 14-05-2017 .
Lệ phí: 50k
Liên hệ: Đức : 01299978688

thông tin giải đấu
Mode thi đấu: Đấu Giải
Game type: 5 vs 5
Map type: Summoner’s Rift
Forum URL:

Số đội đăng kí tối thiểu: 8
Số đội đăng kí tối đa: 16
Thành viên tối thiểu trong 1 team: 5
Thành viên tối đa trong 1 team: 7
Luật thi đấu: Luật thi đấu thông dụng

thời gian thi đấu: 14-05-2017 đến 14-05-2017
thời kì đăng kí: 08-05-2017 đến 13-05-2017

san sớt trên facebook:
IFrameIFrame
IFrame

(* Click vào ảnh trên để xem chi tiết bản đồ)

những đội đăng ký tham gia thi đấu vui lòng đăng ký vào Link: Tại Đây

Số lượng tham gia tối thiểu (team) 16 32 64 128
Giải thưởng (RP) 5.000 10.000 20.000 40.000
giá trị tương ứng (VND) hai.500.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ 20.000.000đ