Một số trang bị hỗ trợ đã được Riot buff trở lại – Thời đại của SP chăng ?

IFrame
IFrame
IFrame

Sau bao lâu không còn xuất hiện trên trường đấu công lý, nay “Tí Nị” đã được Riot để mắt đến.

Chúng ta tiếp diễn tới một đôi chỉnh sửa trong phiên bản 7.13.

Chỉnh sửa thăng bằng tướng

1. Gnar

(Q ở dạng Tí Nị) Ném Boomerang

 • Sát thương cơ bản tăng trong khoảng 5/35/65/95/125 lên 5/45/85/125/165.

(E ở dạng Khổng Lồ) Nghiền Nát

 • Tầm dùng tăng trong khoảng 475 lên 600.

hai. Kindred

(Nội tại)Đồng Nguyên Ấn

 • Số Đồng Nguyên Ấn cần để nâng cao tầm đánh sau 4 Ấn trước hết giảm trong khoảng 4 xuống 3.
 • 4 Đồng Nguyên Ấn đầu thành công nâng cao 75 tầm đánh cho Kindred. Mỗi 3 Ấn tiếp theo sẽ nâng cao cho Kindred 25 tầm đánh.

(W) Sói Cuồng loàn

 • Sát thương theo % máu của tiêu chí tăng trong khoảng 0.5% lên 1%.

(E) ám ảnh Dâng Trào

 • Sát thương căn bản tăng trong khoảng 40/60/80/100/120 lên 60/80/100/120/140.

3. Kennen

 • Tốc độ đánh theo cấp trở về chỉ số trước ngừng thi côngĐây, trong khoảng 3.4% về 3%.

(W) Giật Sét

 • Tỉ lệ SMPT ở nội tại trở về trong khoảng 60% còn 55%.
 • Chỉ số của nội tại thay đổi từ [Tổng SMCK] thành [cơ bản + SMCK cộng thêm + SMPT].
 • Tỉ lệ SMCK thay đổi trong khoảng [40/50/60/70/80% tổng SMCK] thành [60% SMCK cộng thêm].
 • [MỚI] Thêm 30% SMPT.
 • [MỚI] Thêm 30/35/40/45/50 sát thương căn bản.

vật dụng

một. Đồng xu cổ đại

 • Nội tại độc nhất – Ưu đãi: Năng lượng hồi lại trong khoảng đồng xu tăng trong khoảng 8% lên 15%.
 • Nội tại độc nhất – Ưu đãi: Vàng trong khoảng đồng xu tăng từ 20 lên 25 vàng.

hai. Mắt ốc đảo

 • Nội tại độc nhất vô nhị – Ưu đãi: Năng lượng hồi lại trong khoảng đồng xu tăng từ 8% lên 15%.
 • Nội tại duy nhất – Ưu đãi: Vàng trong khoảng đồng xu nâng cao từ 30 lên 40 vàng.

3. Mề Đay Nomad

 • Nội tại độc nhất vô nhị – Ưu đãi: Năng lượng hồi lại trong khoảng đồng xu nâng cao từ 8% lên 15%.
 • Nội tại độc nhất vô nhị – Ưu đãi: Vàng trong khoảng đồng xu nâng cao từ 30 lên 40 vàng.

4. Bùa Thăng Hoa

 • Nội tại duy nhất – Ưu đãi: Năng lượng hồi lại từ đồng xu nâng cao từ 8% lên 15%.
 • Nội tại duy nhất – Ưu đãi: Vàng trong khoảng đồng xu nâng cao trong khoảng 30 lên 40 vàng.

các thay đổi khác