Cách mà họ tạo ra 1 thanh kiếm của YASUO – Quá kỳ công và vi diệu