Bạn có thực hiện được pha combo riven nhanh như vậy không – khó lắm đấy