Có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi KAYN giết sự phụ của mình không? Điều bất ngờ đang đợi bạn.